Benvinguts al Perfil del contractant de l'Empresa Municipal de Transports de Palma de Mallorca

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència a la contractació, i d'acord amb l'article 42 de la Llei de Contractes del Sector Públic, s'introdueïx aquesta nova secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'EMT-Palma, inclosos els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Informació:

Entitat:
Empresa Municipal de Tranports Urbans de Palma de Mallorca, S.A.

Òrgan de contractació:
Consell d'Administració

Dependència que tramita l'expedient:
Serveis Jurídics

Dades de contacte:
Serveis Jurídics - Secció de Contractació
Carrer Josep Anselm Clavé, 5    07002 Palma
Telf: 971 21 44 44

X
Emt Palma
Línies
Parades properes
Alertes
MobiPalma Per